הרודיון

הוא אחד ממפעלי הבניה החשובים וייחודיים ביותר שהקים המלך הורדוס במאה הראשונה לפנה"ס, ונמנה עם המבנים החשובים ביותר בעולם הקדום.
האתר, שנועד להנציח את המלך הבנאי ופועלו, תוכנן כמכלול ארמונות ענק (הגדול בעולם הרומי של אותם הימים), בו שולבו: ארמון מבוצר שנבנה כמונומנט בולט בראש ההר, מתחם בילוי מפואר ומרכז מנהלי למרגלות ההר, ותיאטרון מלכותי ומבנה קבורה במדרון ההר. לקראת מותו הפך הורדוס את הר הרודיון למצבת נצח ענקית בדמות הר מלאכותי הבולט למרחוק.

המשלחת לחקר הרודיון, של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, הוקמה על ידי אהוד נצר, בשנת 1972, עם תחילת מחקריו הנרחבים באתר. פעילותה של המשלחת מתמקדת במחקר הארכיאולוגי וההיסטורי של האתר. מחקרי המשלחת ופעילותה מפורסמים בבמות שונות, לקהילה המדעית ולקהל הרחב, וחלק מהם מוצגים באתר האינטרנט שלפניכם. מעבר למחקרים השונים, עוסקת המשלחת, מיום הקמתה, בשימור ובפיתוח התיירותי של האתר. אחד ממוקדי הפעילות החשובים של המשלחת בשנים האחרונות, הוא פרסום מדעי מלא של הממצאים שנחשפו מראשית עבודת המשלחת באתר.


תרומתכם חשובה להמשך המחקר