החצר הפריסטילית והגן


החצר הפריסטילית והגן בארמון-מבצר ההר

החצר הפריסטילית

 

החצר שבמרכז ארמון-מבצר ההר, כ-18×41 מ' גודלה, שימשה קרוב לוודאי גן נוי (וירידריום). עדות לכך יש למצוא בהיעדר כל ריצוף בחצר ובהימצאותה של שכבת אדמת גינה שהייתה השכבה העליונה שנמצאה ברצפת החצר. החצר הוקפה עזרות עמודים מכל עבריה אשר עוטרו בסגנון הקורינתי. משני צדדיה הצרים של החצר נבנו אכסדרות עגולות למחצה, כ-7.5 מ' קוטרה של כל אחת מהן. אכסדרה נוספת הותאמה למשולש שנוצר בין החצר, המעגל הסובב והמגדל המזרחי (מדרומו). החצר, כמו גם שלוש האכסדרות, היו מעוטרות בפרסקאות. מעל עיטורי הפנלים הצבעוניים שבחצר, נחשפו עיטורי סטוקו, מהם בדימוי פרופילים ומהם חיקוי לאבני גזית.

 
לשלט הסבר המוצב באתר
 

לקריאה נוספת:

  • Netzer E., 1981. Greater Herodium, Qedem 13, Jerusalem.
  • Corbo, V. C., 1989. Herodion I: gli Edifici della-Fortezza, Jerusalem.