המנזר הביזנטי


המנזר הביזנטי בחורבות ארמון-מבצר ההר

המנזר הביזנטי

 

בתקופה הביזנטית (מאות 4 – 7 לסה"נ), לצד פעילותו של כפר גדול בהרודיון תחתית, הוקם בארמון-מבצר ההר מנזר קטן. בחלקו המערבי החרב של הארמון, בתחום החצר ההרודיאנית דמויית הצלב, הוקם מבנה תפילה קטן – קפלה, בעל האפסיס הפונה למזרח.

 באזורים שונים בארמון ההרוס, כגון בחדר העגול של בית המרחץ, הוכשרו חדרי מגורים והתבודדות. מספר צלבים שנחקקו על אבני הבנייה מתקופת הורדוס, מהווים שריד לפעילות הנזירים במקום בתקופה זו.

מנזר זה קשור אל תופעת הנזירות שהתפתחה מאוד במהלך התקופה הביזנטית באזור זה של מדבר יהודה, ואין ספק כי הוא קיים קשר שוטף עם מנזר חריתון הסמוך.  כמו כן יש לציין כי המנזר בהרודיון הוא חלק מתופעה של מנזרים שנבנו בארמונות המבוצרים מימי החשמונאים והורדוס במדבר יהודה, בהם הורקניה, קרנטל ומצדה.

לשלט הסבר המוצב באתר