הקיר ההקפי


הקיר ההיקפי המשופע במדרון ההר

הקיר ההקפי

 

עם הקמת הרודיון הוקף חלקו העליון של ההר בקיר, כ-6 מ' גובהו, בנוי אבני גזית גדולות ומשופע בזווית של 30 מעלות. קיר זה הגדיר כנראה את תחום מבנה ההר, ואף הפריד בינו ובין עיקר המבנים שהוקמו בהמשך במדרון. יש להניח כי הוא נבנה למטרה משולבת, שמעורבים בה מנהל, ביטחון וחזות ארכיטקטונית.

שרידיו של "הקיר המשופע", נחשפו עד כה לאורך של כמאה מטר במדרון הצפוני והמזרחי של הר הרודיון. הוא נבנה כפי הנראה סביב ראשו של ההר כולו, והקיף אל נכון את ארמון מבצר ההר במרחק של כ- 50 מ' מחוץ לחומת המעטפת החיצונית. מבחינה טופוגרפית נבנה "הקיר המשופע" בראשו של מדרון ההר, כפי הנראה בנקודה בה מתמתן המדרון כלפי מעלה.
למרגלותיו של הקיר נבנה במדרון הצפוני מתחם הקבר והתיאטרון, ואילו גרם המדרגות עלה וטיפס מעליו אל ראש ההר.