מערכת המנהרות


מערכת המנהרות בבטן הר הרודיון

מערכת המנהרות

 

בתקופת המרידות נגד הרומאים הכשירו המורדים מערכת מנהרות מסועפת בבטן הר הרודיון.
בתקופת המרד הראשון נחצבה מנהרה תלולה שנועדה להבטיח אספקת מים למתחם הארמון בעת המצור שערכו כאן הרומאים. דרך מנהרה זו היה אפשר להביא מים מהבורות התחתונים אל המבצר מבלי להיחשף לעין האויב.
בתקופת מרד בר כוכבא נחצבו מנהרות מסועפות, אשר חיברו בין החללים של בורות המים הקדומים. אלה הובילו מהמבצר אל פתחי גיחה נסתרים, ונועדו להפתיע את יחידות הצבא הרומי בעת שעלו אל ראש ההר (שניים מפתחי הגיחה נחשפו ליד שרידי קבר הורדוס). בניגוד למערכות המסתור הצרות והנמוכות שהתגלו בשפלת יהודה, תקרותיהן של המנהרות בהרודיון גבוהות ומאפשרות מעבר מהיר של לוחמים חמושים. חוצבי המנהרות שפכו את העפר אל תוך בורות המים אשר כבר לא היו בשימוש באותה העת.

 
לשלט הסבר המוצב באתר
 

לקריאה נוספת: