הכנסיות הביזנטיות


הכנסיות מהתקופה הביזאנטית בהרודיון תחתית

הכנסיות

 

בין המבנים הרבים שהתקיימו בהרודיון בתקופה הביזאנטית מצויות שלוש כנסיות שנבנו בהרודיון תחתית על גבי חורבות בניינים מימיו של הורדוס. שלושת הכנסיות הן בגודל בינוני, במבנה של בסיליקה עם עזרות בשתי קומות. כולן היו במקורן מכוסות ברצפות פסיפס צבעוניות וכולן כללו אגן הטבלה (בפטיסטריום) שהיה ממוקם או בצד הבמה או בחדר צדדי. שלוש הכנסיות נבנו בין המחצית השנייה של המאה החמישית לספירה לבין המחצית השנייה של המאה השישית.
הכנסייה הצפונית מצויה מעל חורבות האגף הצפוני מימיו של הורדוס. הכנסייה הוקדשה למיכאל הקדוש כפי שמעידות שלוש הכתובות ששולבו ברצפת הפסיפס שלה. את אולם הכנסייה עצמה הקיף ספסל, אלמנט נדיר בכנסיות. חריג נוסף הוא האקסדרה המרובעת באזור הבמה, בניגוד לאפסיס, כמקובל.
הכנסייה המרכזית נבנתה בסמוך לבניין המונומנטלי, והיא נבנתה בעיקרה מאבני מונומנט מימי הורדוס. נציין את אגן ההטבלה שנחשף כאן, עשוי כולו מגוש אבן מונוליתי.
הכנסייה המזרחית נבנתה על חורבות "הארמון הגדול", בקצה המזרחי שלו. אמנם מצב השתמרותה הינו הגרוע מבין שלושת הכנסיות אך השרידים הבודדים של הרצפה מעידים שהיתה הנאה מכולן. הרצפה נחלקה על ידי מדליונים לעיגולים שבהם שולבו דמויות חיות (כמו בבית הכנסת של מעון-נירים, לדוגמא). מן החיות כאן שרד אריה בלבד.
רק המשך החפירות בקנה מידה גדול עשוי להבהיר מה היה אופייה של הקהילה שישבה כאן בתקופה הביזאנטית. כיום קשה לקבוע באם חיה כאן קהילה כפרית, קהילה של נזירים, או קהילה אחרת.

 

לקריאה נוספת:

הכנסיות