מחקרים ופרסומים של המשלחת


רשימת מאמרים של אהוד נצר

רשימת מאמרים של המשלחת לפי סדר א-ב

רשימת מאמרים על הרודיון לפי נושאים

לכריכות פרסומים שונים על הרודיון

קטעי עתונות ופרסומים אחרים על הרודיון

מאמרים אחרונים של המשלחת לחקר הרודיון

אדריכלות הורדוס

הרודיון כללי

קבר הורדוס והתיאטרון

אזור קבר הורדוס – דו"ח סופי
פרקים נבחרים

הרודיון תחתית

הרודיון בימי מרידות היהודים

מקוואות הרודיון

אפיגרפיה